06 24 39 10 45 jacqueline@180-graden.nl

Agile teams effectiever met Insights Discovery

Agile teams & teamontwikkeling

Productontwikkeling en innovatie zijn cruciaal voor een organisatie om te overleven in een snel veranderende wereld. Steeds vaker wordt daar een ‘agile’ manier van werken voor ingezet, bijvoorbeeld SCRUM. ‘Agile’ betekent ‘wendbaar’ of ‘snel inspelen op veranderingen. Scrum werd oorspronkelijk ontwikkeld in Japan, maar is verder uitgewerkt in de Verenigde Staten, met name als manier om snel nieuwe software toepassingen en andere IT-oplossingen te bouwen. Scrum is eerder een raamwerk dan een complete methodiek. Het uitgangspunt bij Scrum is de waarde die je voor de klant creëert: alles wat je doet moet gericht zijn op het ontwikkelen van die waarde. Als je met Scrum werkt, dan heb je een multidisciplinair team dat volledig vrijgemaakt is voor het project, en zich dus alleen bezig houdt met de ontwikkeling van het product dat de organisatie (en de klant!) voor ogen heeft. Teamontwikkeling is dan een belangrijk onderdeel van het succes. Een scrum team heeft namelijk geen leidinggevende, maar is een zelfsturend team.

Een Scrum team heeft geen functies, maar rollen. En dat zijn er 3 om precies te zijn:

  1. De Scrum master: begeleidt en coacht het team en zorgt dat alles volgens Scrum principes verloopt
  2. De product owner: vertaalt de wensen van de klant naar de product backlog (de lijst met items die ontwikkeld moeten worden) en bepaalt samen met het team de prioriteiten
  3. Het development team: dit is een team van specialisten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen van het product. Hun verschillende competenties zorgen ervoor dat zij gezamenlijk in staat zijn om een succesvol product af te leveren dat voldoet aan de wensen van de klant.

Deze manier van werken vraagt niet alleen om een duidelijke verdeling van taken, en het hebben van de juiste competenties, het vraagt ook om een team dat effectief met elkaar kan samenwerken. Omdat ze elkaar begrijpen, effectief communiceren, en elkaar wat gunnen. Alleen zo zullen ze succesvol hun doelen bereiken. Samengestelde teams die vaak tijdelijk met elkaar samenwerken zoals in Scrum projecten, kunnen om die reden veel hebben aan de inzichten die Insights Discovery hen kan brengen.

Teamontwikkeling

De eerste stap in het creëren van een effectief team is het creëren van vertrouwen. Als ieder teamlid meer van zichzelf durft te laten zien, ontstaat begrip en meer inzicht in de kwaliteiten en valkuilen van iedereen. Insights Discovery kan ingezet worden om ieders persoonlijke voorkeuren in kaart te brengen, en gezamenlijk te kijken naar de sterke en minder sterke punten van het team. De kleurentaal die Insights Discovery gebruikt, helpt bij het eenvoudig benoemen van tegenstellingen in voorkeuren, en verschillende manieren van benaderen van vraagstukken. Dit is verhelderend en zorgt voor meer wederzijds begrip binnen het team.

Normen en waarden afstemmen met elkaar is de volgende fase in een succesvol team. Door verschillende ‘Insights rollen’ binnen het team in te nemen, kunnen zaken besproken worden die mogelijk gevoelig liggen. Denk aan iemand die altijd te laat komt op vergaderingen, of de behoefte aan meer alternatieven dan slechts één oplossing voor een probleem. Door bijvoorbeeld de rol aan te nemen van de ‘kritische observator’, en dit ook zo te benoemen, wordt het eenvoudiger om feedback te geven op het proces binnen het team. Vervolgens kan het team vanuit de rol van de ‘inspirator’ zoveel mogelijk ideeën verzamelen om het probleem op te lossen, en kan vervolgens de ‘beslisser’ aanzetten tot actie. Het herkennen en benoemen van deze rollen maakt samenwerking effectiever en motiverender.

Presterende teams

Agile teams werken onder tijdsdruk aan kortcyclische ‘product increments’, kleine onderdelen die uiteindelijk leiden tot een nieuw of verbeterd product. Een team is alleen succesvol wanneer het nieuwe product of de productverbetering daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft voor de klant. Voortdurende afstemming is daarbij noodzakelijk. Het team moet nauw met elkaar samenwerken en de taken goed verdelen. Ook moet het zich aan de deadlines houden. Dit alles lukt alleen als er goede afstemming is, en als er op een juiste en effectieve manier wordt gecommuniceerd. Wanneer een team bovengenoemde stappen doorloopt, met als ondersteuning de inzichten van Insights Discovery, is de kans op succes vele malen groter. Het gaat tenslotte niet om een team vol met individuele talenten, maar om een talentvol team dat samenwerkt om het einddoel te halen.

Wil je meer weten over het inzetten van Insights Discovery voor het verbeteren van de effectiviteit van projectteams? Neem dan contact  met me op.

“Agile betekent wendbaar of snel inspelen op veranderingen.”

“Elkaar begrijpen, effectief communiceren, en elkaar wat gunnen.”

Wil je meer weten over het inzetten van Insights Discovery voor het verbeteren van de effectiviteit van projectteams? Neem dan contact  met me op.

Wat is Scrum? Nordstrom Innovation Lab

In deze video kan je op een simpele manier zien hoe Scrum toegepast wordt bij het ontwikkelen van een applicatie voor het uitproberen van verschillende modellen zonnebrillen.

 

Wil je meer weten over wat Scrum precies is?

Kijk dan hier

Teambuilding in de sneeuw

Effectiever samenwerken in een team begint bij een betere communicatie en meer begrip voor elkaar. Niet gek dus dat veel organisaties tijd besteden aan teambuilding. Er zijn duizend-en-één manieren om daar inhoud aan te geven. Wat wel bewezen is: een teambuilding...

Lees meer

Outdoor teambuilding: de 24- uurs expeditie voor teams

Wil je eens echt een andere ervaring met jouw team? Meer tijd en meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in een prachtige omgeving? Kies dan voor een 24-uurs expeditie op de Veluwe! Onlangs heb ik een team mogen begeleiden tijdens zo'n expeditie. We hebben...

Lees meer

Workshop ‘Zen in 1 dag’ – 17 april 2020

Herken je dit? Heb ik wel de baan die écht bij me past? Is dit het nu?Wat is mijn echte passie? Waar ben ik goed in?Ik ervaar regelmatig stress, is dat normaal? En wat kan ik eraan doen? Wij zijn Jacqueline de Block van 180 graden coaching & training, en Ellen...

Lees meer

Goede voornemens, hoe werken ze wél?

Aan het begin van het jaar hebben we vaak goede voornemens. Doelen die we willen realiseren in het komende jaar. Of het nu gaat om zakelijk succes of persoonlijk geluk, het blijft lastig om die goede voornemens echt om te zetten in acties en daarmee dan het gewenste...

Lees meer

Lunchbijeenkomst voor commerciële managers, 13 september 2018

Op 13 september 2018 organiseren Connecting Colours en 180 Graden coaching & training een inspiratiebijeenkomst voor commerciële managers. We gaan in gesprek over de belangrijkste succesfactoren in sales. Is kennis en vaardigheid het belangrijkste? Of is persoonlijkheid de onderscheidende factor? Kom ook!

Lees meer