06 24 39 10 45 jacqueline@180-graden.nl

Effectieve teams, meer resultaat

Teamontwikkeling

In deze tijd van ‘agile’ en projectmatig werken, zijn medewerkers vaak onderdeel van veel verschillende teams. Agile werken wil niets meer of minder zeggen dan ‘je voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden of wensen van de klant’. Dat vraagt om een heel flexibele en kort-cyclische manier van producten ontwikkelen.

Door deze nieuwe manier van werken ontstaan steeds vaker samengestelde teams met mensen van verschillende pluimage. Wat al deze teams kenmerkt, is dat ze een gemeenschappelijk doel hebben en alleen succesvol kunnen zijn als ze effectief samenwerken. En juist op dat vlak liggen er veel kansen voor verbetering. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat iedereen achter het doel staat, en hier actief een bijdrage aan levert? Hoe maak je optimaal gebruik van elkaars kracht, en hoe zorg je voor wederzijds begrip waardoor teamleden elkaar successen gunnen?

Een outdoor teambuilding event kan het team net een stap verder brengen. Wil je hier meer over weten? Lees dan mijn blog over de 24-uurs expeditie op de Veluwe.

De situatie en de fase waarin het team zich bevindt, bepaalt de uiteindelijke aanpak. Deze is vaak afhankelijk van de fase waarin een team zich bevindt:

Samen bouwen aan een succesvol team

Door intake gesprekken met het team en de leidinggevende stellen we gezamenlijk vast wat het uitgangspunt is, en waar het team naar toe wil. Op basis hiervan maak ik een plan van aanpak dat ik met het team bespreek. Daarna gaan we aan de slag met de doelen van het team. Hiervoor gebruiken we uiteraard de methodieken van Insights Discovery, en werken we tijdens de workshops met de persoonlijke profielen.

 Ik werk volgens een gestructureerde aanpak, die uit een aantal stappen bestaat:

“Hoe maak je optimaal gebruik van elkaars kracht?”

Intake gesprekken

l

Online vragenlijst

Plan van aanpak bespreken

Workshops of coaching, werken met de profielen

Evaluatie en vervolgstappen

Als je meer wilt weten over mijn aanpak voor jullie team, neem dan contact met me op.

“Alles wat ons bij anderen irriteert, kan leiden tot zelfkennis.”

Carl Gustav Jung

Teambuilding in de sneeuw

Effectiever samenwerken in een team begint bij een betere communicatie en meer begrip voor elkaar. Niet gek dus dat veel organisaties tijd besteden aan teambuilding. Er zijn duizend-en-één manieren om daar inhoud aan te geven. Wat wel bewezen is: een teambuilding...

Lees meer